Εργαστήριο Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής

Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής και Μαθηματικής Φυσικής ανήκει στον Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του Καθ. κ. Π. Χατζηκωνσταντίνου.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να προάγει τη διδασκαλία και την έρευνα στα πεδία των υπολογιστικών και μαθηματικών μεθόδων, στη μηχανική των ρευστών και σε άλλα συναφή επιστημονικά πεδία όπως είναι η μεταφορά θερμότητας και οι ηλεκτρομαγνητικές εφαρμογές.

Οι βασικοί άξονες της έρευνας περιλαμβάνουν τις υπολογιστικές μεθόδους επίλυσης προβλημάτων εσωτερικών και εξωτερικών ροών, τη μεταφορά θερμότητας, τη δημιουργία μοντέλων για τη μελέτη της μαγνητορευστοδυναμικής ροής μαγνητικών ρευστών και την αριθμητική και μαθηματική επίλυση των εξισώσεων της μηχανικής των ρευστών. Προϊόντα του εργαστηρίου αποτελούν, μεταξύ άλλων, και οι μέθοδοι CVP και PH  που εφαρμόζονται στην προσομοίωση ασυμπίεστων και συμπιεστών ροών σε διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές, καθώς και μαθηματικά μοντέλα για ροή μικροπολικών ρευστών.

Το εργαστήριο διαθέτει συστάδα υπολογιστών και μηχανήματα υποστήριξης συνδεδεμένα σε δίκτυο που χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση ροών μέσω παράλληλων υπολογισμών και την ανάπτυξη νέων υπολογιστικών μεθόδων και αλγορίθμων.